English startpage

Startside

Hva vi vil

Miljø og aktivitets-muligheter

Søk/skap jobb hos oss

Flytt til oss

Ditt boligsøk

Jomfruland Vel

Skåtøy Vel

Tåtøy Vel

Gumøy Vel

Andre lag/ foreninger/ aktiviteter

Linker

Kontakt oss via epost

       
  Politiske målsettinger
       
  Dette webstedet ble til i kampen for at skjærgården utenfor Kragerø skal overleve som bosted hele året.

Uten fastboende dør kystkulturen.

Til høyre ser du hvilke politiske målsettinger stormøtet 03.05.05 kom fram til.

 

Kan det fortsatt være aktuelt med en levedyktig skjærgård? Aktuelt innlegg i skjærgårdens overlevelseskamp 16.03.2012. KLIKK HER.

 
 • Kreve og minne på at politikerne arbeider helhetlig for langsiktig bosetting og tilflytting.

 • Minne om kommuneplanens innhold og intensjon vedrørende skjærgården.
 • Vise motsetningen mellom å jobbe for utvikling av kommunen ved innflytting - og på den andre siden å iverksette tiltak som medvirker til nedlegging av lokalsamfunn
 • Foreta konsekvensanalyse av skolenedbygging
 • Utrede privat skole og legge regnestykket fram for kommunen
 • Opprettholde boplikten - arbeide for at smutthull lukkes
 • Avsløre ev. skjult agenda - politisk/embetsmannsverk
 • Arbeide for øremerkede midler til skole (nasjonalt)
 • Minne politikerne på at bevilgede midler/ferdig utbygde prosjekter blir brukt
 • Få til arbeidsplasser - statlige og private
 • Arbeide for innkjøpsordninger i kommunen som sparer penger
 • Informere og aksjonere foran alle møter der beslutninger tas som river ned lokalsamfunnene.
       
  Tilbake til Startside